พิธีทำบุญตักบาตรข้าวสาร อาหารแห้งและพิธีถวายพานพุ่ม เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2563

พิธีทำบุญตักบาตรข้าวสาร อาหารแห้งและพิธีถวายพานพุ่ม เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2563

พิธีทำบุญตักบาตรข้าวสาร อาหารแห้งและพิธีถวายพานพุ่ม เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2563 โดยมีดร.กนกวรรณ โพธิ์ทอง รองผู้อำนวยการโรงเรียนราชินีบูรณะ คณะผู้บริหารและคณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพร่วมพิธี ณ องค์พระปฐมเจดีย์

คลิกดูภาพกิจกรรม