การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การขอมีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตามหลักเกณฑ์ ว21/2560

การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การขอมีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตามหลักเกณฑ์ ว21/2560

การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การขอมีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตามหลักเกณฑ์ ว21/2560 โดยมีนางศิริลักษณ์ ชินซ่งจู เป็นวิทยากรบรรยาย และมีดร.มนต์เมืองใต้ รอดอยู่ เป็นประธานในพิธีเปิด จัดโดยกลุ่มบริหารงานบุคคล โรงเรียนราชินีบูรณะ วันที่ 17 พฤศจิกายน 2563 ณ ห้องโสตทัศนศึกษา

คลิกดูภาพกิจกรรม

Hits: 0