โรงเรียนราชินีบูรณะ ร่วมกิจกรรมจิตอาสาของสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดนครปฐม ในงานเทศกาลนมัสการองค์พระปฐมเจดีย์ ประจำปี 2566

โรงเรียนราชินีบูรณะ ร่วมกิจกรรมจิตอาสาของสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดนครปฐม ในงานเทศกาลนมัสการองค์พระปฐมเจดีย์ ประจำปี 2566

คณะครูและนักเรียนโรงเรียนราชินีบูรณะ ร่วมกิจกรรมจิตอาสาเตรียมรางวัลของสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดนครปฐม ในงานเทศกาลนมัสการองค์พระปฐมเจดีย์ ประจำปี 2566