โรงเรียนราชินีบูรณะจัดกิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ณ ลานโดมอเนกประสงค์

โรงเรียนราชินีบูรณะจัดกิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ณ ลานโดมอเนกประสงค์

กิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ณ ลานโดมอเนกประสงค์ ประกอบด้วยกิจกรรมเทิดพระเกียรติพระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย กิจกรรมการประกวด Miss Science กิจกรรม Food science กิจกรรมฐานวิทยาศาสตร์ กิจกรรม Zero waste และนิทรรศการผลงานที่ได้รับรางวัลจากการประกวดและแข่งขันทางวิทยาศาสตร์ในเดือนสิงหาคม