โรงเรียนบัวปากท่าศึกษาดูงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน

โรงเรียนบัวปากท่าศึกษาดูงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน

นายณัฐพล สุขสมบูรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบัวปากท่า และคณะครู ศึกษาดูงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน โดยมีว่าที่ร้อยตรีดร.มนต์เมืองใต้ รอดอยู่ ผู้อำนวยการโรงเรียนราชินีบูรณะและคณะให้การต้อนรับ วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2566 ณ หอประชุม 2