โครงการค่ายวิชาการ สร้างเสริมภูมิปัญญาภาษาไทย (เพลงลำตัด)

โครงการค่ายวิชาการ สร้างเสริมภูมิปัญญาภาษาไทย (เพลงลำตัด)

โครงการค่ายวิชาการ สร้างเสริมภูมิปัญญาภาษาไทย (เพลงลำตัด) โดยนางสาวมธุกันตา แซ่ลิ้ม รองผู้อำนวยการโรงเรียนราชินีบูรณะ เป็นประธานในพิธีเปิด และมีแม่ศรีนวล ขำอาจ ศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปะการแสดง (ศิลปะพื้นบ้าน-ลำตัด) และคณะ เป็นวิทยากร ณ ห้องโสตทัศนศึกษา