เปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566

เปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566

เปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 วันที่ 16 พฤษภาคม 2566 โดยว่าที่ร้อยตรี ดร.มนต์เมืองใต้ รอดอยู่ ผู้อำนวยการโรงเรียนราชินีบูรณะ กล่าวต้อนรับและให้โอวาทแก่นักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6