เด็กหญิงพรนภา พระเหมา ชั้น ม.2/12 ได้รับทุนการศึกษาจากมูลนิธิวิชัย ศรีวัฒนประภา และได้รับการสนับสนุนสิ่งของจากคิง เพาเวอร์ จากการคัดเลือกในรายการ super 10

เด็กหญิงพรนภา พระเหมา ชั้น ม.2/12 ได้รับทุนการศึกษาจากมูลนิธิวิชัย ศรีวัฒนประภา และได้รับการสนับสนุนสิ่งของจากคิง เพาเวอร์ จากการคัดเลือกในรายการ super 10

เด็กหญิงพรนภา พระเหมา ชั้น ม.2/12 ได้รับทุนการศึกษาจากมูลนิธิวิชัย ศรีวัฒนประภา จากการคัดเลือกในรายการ super 10 และคิง เพาเวอร์มอบเครื่องกันหนาวและหน้ากากอนามัย ประสานงานโดยนางสาวิตรี สุริยาวงษ์ หัวหน้างานนักเรียนดีเด่น กลุ่มบริหารงานบุคคล