สารวัตรนักเรียนและนักเรียนกลุ่มจิตอาสาโรงเรียนราชินีบูรณะทำกิจกรรมจิตอาสา โดยทำความสะอาดพื้นที่บริเวณรอบองค์พระปฐมเจดีย์

สารวัตรนักเรียนและนักเรียนกลุ่มจิตอาสาโรงเรียนราชินีบูรณะทำกิจกรรมจิตอาสา โดยทำความสะอาดพื้นที่บริเวณรอบองค์พระปฐมเจดีย์

สารวัตรนักเรียนและนักเรียนกลุ่มจิตอาสาโรงเรียนราชินีบูรณะทำกิจกรรมจิตอาสา โดยทำความสะอาดพื้นที่บริเวณรอบองค์พระปฐมเจดีย์ หลังเสร็จสิ้นงานนมัสการองค์พระปฐมเจดีย์ ประจำปี 2565