พิธีไหว้ครูของโรงเรียนราชินีบูรณะ ประจำปีการศึกษา 2565 วันที่ 9 มิถุนายน 2565

พิธีไหว้ครูของโรงเรียนราชินีบูรณะ ประจำปีการศึกษา 2565 วันที่ 9 มิถุนายน 2565

พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2565 โดยว่าที่ร้อยตรี ดร.มนต์เมืองใต้ รอดอยู่ ผู้อำนวยการโรงเรียนราชินีบูรณะ เป็นประธานในพิธี และมีคณะผู้บริหาร ครูและนักเรียนเข้าร่วมพิธี ในวันที่ 9 มิถุนายน 2565