พิธีเปิดโครงการ “ราชาวดีแบ่งปันให้น้อง” ของสโมสรอินเทอร์แรคท์ โรงเรียนราชินีบูรณะ ในความอุปภัมภ์ของสโมสรโรตารีนครปฐม

พิธีเปิดโครงการ “ราชาวดีแบ่งปันให้น้อง” ของสโมสรอินเทอร์แรคท์ โรงเรียนราชินีบูรณะ ในความอุปภัมภ์ของสโมสรโรตารีนครปฐม

พิธีเปิดโครงการ “ราชาวดีแบ่งปันให้น้อง” ของสโมสรอินเทอร์แรคท์ โรงเรียนราชินีบูรณะ ในความอุปภัมภ์ของสโมสรโรตารีนครปฐม โดยมีนางจินดา จันทร์อุบล รองผู้อำนวยการโรงเรียนร่วมกับนายกสโมสรโรตารีนครปฐม เป็นประธานพร้อมมอบสิ่งของ และจัดกิจกรรมสันทนาการ ณ โรงเรียนบ้านไผ่หลวง อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม มีคณะผู้บริหาร ครูและนักเรียนร่วมกิจกรรม