พิธีเปิดงาน เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติด 26 มิถุนายน 2567 ภายใต้กรอบแนวคิด “รวมพลังไทย สร้างครอบครัว ชุมชนอุ่นใจ พ้นภัยยาเสพติด เฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา มหาราชา”

พิธีเปิดงาน เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติด 26 มิถุนายน 2567 ภายใต้กรอบแนวคิด “รวมพลังไทย สร้างครอบครัว ชุมชนอุ่นใจ พ้นภัยยาเสพติด เฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา มหาราชา”

พิธีเปิดงาน เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติด 26 มิถุนายน 2567 ภายใต้กรอบแนวคิด “รวมพลังไทย สร้างครอบครัว ชุมชนอุ่นใจ พ้นภัยยาเสพติด เฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา มหาราชา” โดยมีนายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดนครปฐม อ่านสารรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการและเป็นประธานในพิธี มีว่าที่ร้อยตรี ดร.มนต์เมืองใต้ รอดอยู่ ผู้อำนวยการโรงเรียนราชินีบูรณะ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครู และนักเรียนร่วมพิธีฯ