พิธีเปิดกิจกรรมถอดบทเรียนกระบวนการเสริมสร้างศักยภาพนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เข้าสู่รั้วมหาวิทยาลัย การจัดติว A-LEVEL คณิตศาสตร์ประยุกต์ 1

พิธีเปิดกิจกรรมถอดบทเรียนกระบวนการเสริมสร้างศักยภาพนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เข้าสู่รั้วมหาวิทยาลัย การจัดติว A-LEVEL คณิตศาสตร์ประยุกต์ 1

พิธีเปิดกิจกรรมถอดบทเรียนกระบวนการเสริมสร้างศักยภาพนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เข้าสู่รั้วมหาวิทยาลัย การจัดติว A-LEVEL คณิตศาสตร์ประยุกต์ 1 วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2567 ณ ห้องโสตทัศนศึกษา โดยมีนางจินดา จันทร์อุบล รองผู้อำนวยการโรงเรียนเป็นประธานในพิธี