พิธีเข้าประจำหมู่ยุวกาชาด ระดับ 3 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2567

พิธีเข้าประจำหมู่ยุวกาชาด ระดับ 3 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2567

พิธีเข้าประจำหมู่ยุวกาชาด ระดับ 3 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2567 โดยมีนางศุภวรรณ จันทร์ดิษฐวงษ์ รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครปฐม เป็นประธานในพิธี มีนางสาวกนกวรรณ การุญ รองผู้อำนวยการ สพม.นครปฐม พร้อมด้วยว่าที่ร้อยตรี ดร.มนต์เมืองใต้ รอดอยู่ ผู้อำนวยการโรงเรียนราชินีบูรณะ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารสถานศึกษา กรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดนครปฐม ร่วมพิธีฯ ณ หอประชุม 100

ปี