พิธีเข้าประจำหมู่ยุวกาชาด ระดับ 3 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2565

พิธีเข้าประจำหมู่ยุวกาชาด ระดับ 3 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2565

พิธีเข้าประจำหมู่ยุวกาชาด ระดับ 3 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2565 โดยมีนางวราภรณ์ เจริญศิริโชติ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครปฐม เป็นประธานในพิธี และมีกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดนครปฐม และแขกผู้มีเกียรติเข้าร่วมพิธี วันที่ 4 สิงหาคม 2565 ณ หอประชุม 100 ปี