พิธีมอบประกาศนียบัตร และปัจฉิมนิเทศของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2566

พิธีมอบประกาศนียบัตร และปัจฉิมนิเทศของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2566

พิธีมอบประกาศนียบัตร และปัจฉิมนิเทศของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2566 โดยมีว่าที่ร้อยตรี ดร.มนต์เมืองใต้ รอดอยู่ ผู้อำนวยการโรงเรียนราชินีบูรณะเป็นประธาน และมีคณะผู้บริหาร ครูและนักเรียนร่วมพิธีฯ ณ หอประชุม 100 ปี