พิธีบำเพ็ญกุศล “วันคล้ายวันกำเนิดโรงเรียนราชินีบูรณะ” วันที่ 10 มิถุนายน 2565 ณ หอประชุม 100 ปี

พิธีบำเพ็ญกุศล “วันคล้ายวันกำเนิดโรงเรียนราชินีบูรณะ” วันที่ 10 มิถุนายน 2565 ณ หอประชุม 100 ปี

พิธีบำเพ็ญกุศล “วันคล้ายวันกำเนิดโรงเรียนราชินีบูรณะ” โดยมีผู้อำนวยการสิริยุพา ศกุนตะเสฐียร อดีตผู้อำนวยการเชี่ยวชาญเป็นประธานในพิธี มีว่าที่ร้อยตรี ดร.มนต์เมืองใต้ รอดอยู่ ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะครู บุคลากร นักเรียนและแขกผู้มีเกียรติร่วมพิธี วันที่ 10 มิถุนายน 2565 ณ หอประชุม 100 ปี