พิธีทำบุญตักบาตรข้าวสาร อาหารแห้งแด่พระสงฆ์ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปีพุทธศักราช 2565

พิธีทำบุญตักบาตรข้าวสาร อาหารแห้งแด่พระสงฆ์ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปีพุทธศักราช 2565

พิธีทำบุญตักบาตรข้าวสาร อาหารแห้งแด่พระสงฆ์ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปีพุทธศักราช 2565 วันที่ 28 กรกฎาคม 2565 โดยนางสาวอาภามาส  นิโกรธา รองผู้อำนวยการโรงเรียนราชินีบูรณะ และคณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์เข้าร่วมพิธี ณ องค์พระปฐมเจดีย์