พิธีทำบุญตักบาตรข้าวสาร อาหารแห้งแด่พระสงฆ์ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี ประจำปีพุทธศักราช 2565

พิธีทำบุญตักบาตรข้าวสาร อาหารแห้งแด่พระสงฆ์ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี ประจำปีพุทธศักราช 2565

พิธีทำบุญตักบาตรข้าวสาร อาหารแห้งแด่พระสงฆ์ จำนวน 99 รูป เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี ประจำปีพุทธศักราช 2565 วันที่ 3 มิถุนายน 2565 โดยนางสาวมธุกันตา แซ่ลิ้ม รองผู้อำนวยการโรงเรียนราชินีบูรณะ พร้อมด้วยนางสาววราภรณ์ ธรรมทิพย์สกุล ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียน และคณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยเข้าร่วมพิธี ณ องค์พระปฐมเจดีย์