พิธีทบทวนคำปฏิญาณ และสวนสนามของลูกเสือร่วมกับสำนักงานลูกเสือจังหวัดนครปฐม

พิธีทบทวนคำปฏิญาณ และสวนสนามของลูกเสือร่วมกับสำนักงานลูกเสือจังหวัดนครปฐม

กิจกรรมเนตรนารี โรงเรียนราชินีบูรณะ นำเนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 จำนวน 1 กอง เข้าร่วมประกอบพิธีทบทวนคำปฏิญาณ และสวนสนามของลูกเสือร่วมกับสำนักงานลูกเสือจังหวัดนครปฐม เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ณ โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย