พิธีถวายราชสักการะ พิธีมอบตัว พิธีประดับเข็มราชินีบูรณะและพิธีรับขวัญ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2567

พิธีถวายราชสักการะ พิธีมอบตัว พิธีประดับเข็มราชินีบูรณะและพิธีรับขวัญ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2567

พิธีถวายราชสักการะ พิธีมอบตัว พิธีประดับเข็มราชินีบูรณะและพิธีรับขวัญ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2567 วันที่ 28 พฤษภาคม 2567 ณ หอประชุม 100 ปี