ผลการเลือกตั้งคณะกรรมการสภานักเรียน ประจำปีการศึกษา 2567 โรงเรียนราชินีบูรณะ

ผลการเลือกตั้งคณะกรรมการสภานักเรียน ประจำปีการศึกษา 2567 โรงเรียนราชินีบูรณะ

ผลการเลือกตั้งคณะกรรมการสภานักเรียน ประจำปีการศึกษา 2567 โรงเรียนราชินีบูรณะ โดยนางสาวญาณินท์ ชาวหงษา ได้รับเลือกให้เป็นประธานคณะกรรมการสภานักเรียน