นักเรียนเข้าร่วมโครงการประชันกลอนสด “อักษร ทับแก้ว วาดแวววรรณศิลป์” ครั้งที่ 1 ระดับมัธยมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้าฯ

นักเรียนเข้าร่วมโครงการประชันกลอนสด “อักษร ทับแก้ว วาดแวววรรณศิลป์” ครั้งที่ 1 ระดับมัธยมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้าฯ

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย นำนักเรียนเข้าร่วมโครงการประชันกลอนสด “อักษร ทับแก้ว วาดแวววรรณศิลป์” ครั้งที่ 1 ระดับมัธยมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ ห้องประชุมหม่อมหลวงบุญเหลือ เทพยสุวรรณ อาคาร 36 ปี คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
ผู้ฝึกซ้อม ครูวราภรณ์ ธรรมทิพย์สกุล, ครูสุรวุฒิ พันทวีศักดิ์ และครูนัจกร เหล่าสิม