กิจกรรมการเรียนรู้บูรณาการของนักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ (Smart Class) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

กิจกรรมการเรียนรู้บูรณาการของนักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ (Smart Class) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

นักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ (Smart Class) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ร่วมกิจกรรมการเรียนรู้บูรณาการ วันที่ 2 กันยายน 2566 ณ ซีไลฟ์ แบงคอก และพิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้งมาดามทุสโซ สยามดิสคัฟเวอรี่ กรุงเทพมหานคร