นักเรียนชมรม TO BE NUMBER ONE โรงเรียนราชินีบูรณะ จัดกิจกรรมเนื่องในวันงดสูบบุหรี่โลก ประจำปี 2565

นักเรียนชมรม TO BE NUMBER ONE โรงเรียนราชินีบูรณะ จัดกิจกรรมเนื่องในวันงดสูบบุหรี่โลก ประจำปี 2565

กิจกรรมเนื่องในวันงดสูบบุหรี่โลก ประจำปี 2565 จัดโดยนักเรียนชมรม TO BE NUMBER ONE โรงเรียนราชินีบูรณะ