นักเรียนกิจกรรมเพลงพื้นบ้าน โรงเรียนราชินีบูรณะ ร่วมแสดงเพลงพื้นบ้าน (ฉ่อย) และเล่านิทาน ในโครงการ “80 ปี การเดินทางของวรรณกรรมเจ้าชายน้อย (Le Petit Prince)”

นักเรียนกิจกรรมเพลงพื้นบ้าน โรงเรียนราชินีบูรณะ ร่วมแสดงเพลงพื้นบ้าน (ฉ่อย) และเล่านิทาน ในโครงการ “80 ปี การเดินทางของวรรณกรรมเจ้าชายน้อย (Le Petit Prince)”

นักเรียนกิจกรรมเพลงพื้นบ้าน โรงเรียนราชินีบูรณะ ร่วมแสดงเพลงพื้นบ้าน (ฉ่อย) และเล่านิทาน ในโครงการ “80 ปี การเดินทางของวรรณกรรมเจ้าชายน้อย (Le Petit Prince)” จัดโดยฝ่ายหอสมุดพระราชวังสนามจันทร์ สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร ฝึกซ้อมการแสดงโดยครูสิริพร รัตนมุง และครูนริศรา ชยธวัช