นักเรียนกิจกรรมนาฏศิลป์ โรงเรียนราชินีบูรณะ รำอาศิรวาทราชสดุดี เทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ โครงการดนตรี จิตอาสา เฉลิมพระเกียรติฯ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ

นักเรียนกิจกรรมนาฏศิลป์ โรงเรียนราชินีบูรณะ รำอาศิรวาทราชสดุดี เทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ โครงการดนตรี จิตอาสา เฉลิมพระเกียรติฯ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ

นักเรียนกิจกรรมนาฏศิลป์ โรงเรียนราชินีบูรณะ รำอาศิรวาทราชสดุดี เทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ โครงการดนตรี จิตอาสา เฉลิมพระเกียรติฯ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ ณ โรงเรียนพลอยจาตุรจินดา