นักเรียนกิจกรรมนาฏศิลป์ โรงเรียนราชินีบูรณะ ร่วมแสดงนาฏศิลป์สร้างสรรค์ชุดระบำวธุมาลา และจินตลีลาประกอบเพลงท่องเที่ยวนครปฐม ในงาน “ทวารวดีมีชีวิต ที่นครปฐม”

นักเรียนกิจกรรมนาฏศิลป์ โรงเรียนราชินีบูรณะ ร่วมแสดงนาฏศิลป์สร้างสรรค์ชุดระบำวธุมาลา และจินตลีลาประกอบเพลงท่องเที่ยวนครปฐม ในงาน “ทวารวดีมีชีวิต ที่นครปฐม”

นักเรียนกิจกรรมนาฏศิลป์ โรงเรียนราชินีบูรณะ ร่วมแสดงนาฏศิลป์สร้างสรรค์ชุดระบำวธุมาลา และจินตลีลาประกอบเพลงท่องเที่ยวนครปฐม ในงาน “ทวารวดีมีชีวิต ที่นครปฐม” วันที่ 11 พฤษภาคม 2567 ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลนครปฐม