นักเรียนกิจกรรมนาฏศิลป์ โรงเรียนราชินีบูรณะ แสดงนาฏศิลป์สร้างสรรค์ชุด “ระบำนคราทวารวดี” ในพิธีเปิดงาน “ทวารวดีมีชีวิต ที่นครปฐม”

นักเรียนกิจกรรมนาฏศิลป์ โรงเรียนราชินีบูรณะ แสดงนาฏศิลป์สร้างสรรค์ชุด “ระบำนคราทวารวดี” ในพิธีเปิดงาน “ทวารวดีมีชีวิต ที่นครปฐม”

นักเรียนกิจกรรมนาฏศิลป์ โรงเรียนราชินีบูรณะ แสดงนาฏศิลป์สร้างสรรค์ชุด “ระบำนคราทวารวดี” ในพิธีเปิดงาน “ทวารวดีมีชีวิต ที่นครปฐม” วันที่ 8 พฤษภาคม 2567 ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลนครปฐม