นักศึกษาวิชาทหารหญิง ชั้นปีที่ 3 โรงเรียนราชินีบูรณะ เข้าฝึกภาคสนามผลัดที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2565 ณ ค่ายฝึกนักศึกษาวิชาทหาร (เขาชนไก่)

นักศึกษาวิชาทหารหญิง ชั้นปีที่ 3 โรงเรียนราชินีบูรณะ เข้าฝึกภาคสนามผลัดที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2565 ณ ค่ายฝึกนักศึกษาวิชาทหาร (เขาชนไก่)

นักศึกษาวิชาทหารหญิง ชั้นปีที่ 3 โรงเรียนราชินีบูรณะ เข้าฝึกภาคสนามผลัดที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2565 ณ ค่ายฝึกนักศึกษาวิชาทหาร (เขาชนไก่) ตำบลลาดหญ้า อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี