“จากใจ ถึงใจ..สายใยผูกพัน” ครูผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2565 วันที่ 30 กันยายน 2565

“จากใจ ถึงใจ..สายใยผูกพัน” ครูผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2565 วันที่ 30 กันยายน 2565

งาน “จากใจ ถึงใจ..สายใยผูกพัน” ครูผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2565 วันที่ 30 กันยายน 2565 โดยนายเกียรติศักดิ์ เทพผดุงพร นายกสมาคมผู้ปกครอง ครู และศิษย์เก่าราชินีบูรณะ เป็นประธานในพิธีเปิด และมีว่าที่ร้อยตรี ดร.มนต์เมืองใต้ รอดอยู่ ผู้อำนวยการโรงเรียนราชินีบูรณะ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาและแขกผู้มีเกียรติ ร่วมพิธีฯ ณ หอประชุม 100 ปี