งานแนะแนว โรงเรียนราชินีบูรณะ นำนักเรียนเข้ารับทุนการศึกษา ตามโครงการมอบทุนการศึกษานักเรียนที่เรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ของเหล่ากาชาดจังหวัดนครปฐม

งานแนะแนว โรงเรียนราชินีบูรณะ นำนักเรียนเข้ารับทุนการศึกษา ตามโครงการมอบทุนการศึกษานักเรียนที่เรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ของเหล่ากาชาดจังหวัดนครปฐม

งานแนะแนว โรงเรียนราชินีบูรณะ นำเด็กหญิงปานชนก คุรุพันธ์ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 เข้ารับทุนการศึกษา ตามโครงการมอบทุนการศึกษานักเรียนที่เรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ของเหล่ากาชาดจังหวัดนครปฐม ณ สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดนครปฐม