งานแนะแนวและนักเรียนกิจกรรม yc เพื่อนที่ปรึกษา โรงเรียนาชินีบูรณะ เข้าร่วมกิจกรรมเปิดบ้านวิชาการ Open House PCH School ประจำปีการศึกษา 2566 ณ โรงเรียนหลวงพ่อแช่มวัดตาก้องอนุสรณ์

งานแนะแนวและนักเรียนกิจกรรม yc เพื่อนที่ปรึกษา โรงเรียนาชินีบูรณะ เข้าร่วมกิจกรรมเปิดบ้านวิชาการ Open House PCH School ประจำปีการศึกษา 2566 ณ โรงเรียนหลวงพ่อแช่มวัดตาก้องอนุสรณ์

งานแนะแนวและนักเรียนกิจกรรม yc เพื่อนที่ปรึกษา โรงเรียนาชินีบูรณะ เข้าร่วมกิจกรรมเปิดบ้านวิชาการ Open House PCH School ประจำปีการศึกษา 2566 ณ โรงเรียนหลวงพ่อแช่มวัดตาก้องอนุสรณ์ เพื่อให้ความรู้และแนวทางด้านการศึกษาให้กับนักเรียนหลวงพ่อแช่มวัดตาก้องอนุสรณ์