งานอนามัย กลุ่มบริหารทั่วไป โรงเรียนราชินีบูรณะ ร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลธรรมศาลา ดำเนินการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกแก่บุคลากรทางการศึกษา โดยมีนายรณกร ไข่นาค รองผู้อำนวยการโรงเรียนร่วมให้กำลังใจ

งานอนามัย กลุ่มบริหารทั่วไป โรงเรียนราชินีบูรณะ ร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลธรรมศาลา ดำเนินการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกแก่บุคลากรทางการศึกษา โดยมีนายรณกร ไข่นาค รองผู้อำนวยการโรงเรียนร่วมให้กำลังใจ

งานอนามัย กลุ่มบริหารทั่วไป โรงเรียนราชินีบูรณะ ร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลธรรมศาลา ดำเนินการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกแก่บุคลากรทางการศึกษา โดยมีนายรณกร ไข่นาค รองผู้อำนวยการโรงเรียนร่วมให้กำลังใจ เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2566 ณ หอประชุม 1