งานวันประกาศเกียรติคุณนักเรียนผู้ที่มีผลงานยอดเยี่ยมแห่งปี “Students of the year” และยกย่องเชิดชูเกียรติครูที่ได้รับรางวัลยอดครู “Best Inspirational teacher”

งานวันประกาศเกียรติคุณนักเรียนผู้ที่มีผลงานยอดเยี่ยมแห่งปี “Students of the year” และยกย่องเชิดชูเกียรติครูที่ได้รับรางวัลยอดครู “Best Inspirational teacher”

งานวันประกาศเกียรติคุณให้กับนักเรียนผู้ที่มีผลงานยอดเยี่ยมแห่งปี “Students of the year” และยกย่องเชิดชูเกียรติครูที่ได้รับรางวัลยอดครูผู้สร้างแรงบันดาลใจ “Best Inspirational teacher” วันที่ 31 มีนาคม 2565 ณ หอประชุม 100 ปี โรงเรียนราชินีบูรณะ