ครูและนักเรียนโรงเรียนราชินีบูรณะได้รับคัดเลือกเข้าร่วมงานสมัชชาคุณธรรมแห่งชาติ ครั้งที่ ๑๒

ครูและนักเรียนโรงเรียนราชินีบูรณะได้รับคัดเลือกเข้าร่วมงานสมัชชาคุณธรรมแห่งชาติ ครั้งที่ ๑๒

นางสาวิตรี สุริยาวงษ์ ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย พร้อมด้วยนางสาวสุภารัตน์ เยื่องกลาง ม.๖/๒ นางสาวอิลวดี ห้วยกรดวัฒนา ม.๖/๔ และนางสาวปาณิศา เชยกรีวงศ์ ม.๖/๑๒ ได้รับคัดเลือกจากสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครปฐม เข้าร่วมงานสมัชชาคุณธรรมแห่งชาติ ครั้งที่ ๑๒ “วิถีคุณธรรม สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน อยู่รอด อยู่ร่วม สังคมไทยเป็นสุขอย่างยั่งยืน” โดยมี รศ.นพ.สุริยเดว ทรีปาตี ผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรมกล่าวรายงาน และมีนายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานเปิดงานฯ วันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๕ ณ หอศิลป์แห่งชาติ กระทรวงวัฒนธรรม