คณะครู โรงเรียนราชินีบูรณะ ร่วมนำเสนอผลงานตามโครงการการจัดการเรียนรู้แบบเชิงรุก Active Learning ด้วยกระบวนการการคิดขั้นสูง GPAS 5 steps (ระยะปลายน้ำ)

คณะครู โรงเรียนราชินีบูรณะ ร่วมนำเสนอผลงานตามโครงการการจัดการเรียนรู้แบบเชิงรุก Active Learning ด้วยกระบวนการการคิดขั้นสูง GPAS 5 steps (ระยะปลายน้ำ)

คณะครู โรงเรียนราชินีบูรณะ ร่วมนำเสนอผลงานตามโครงการการจัดการเรียนรู้แบบเชิงรุก Active Learning ด้วยกระบวนการการคิดขั้นสูง GPAS 5 steps (ระยะปลายน้ำ) โดยมีนายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรีเป็นประธานในพิธีเปิดฯ และนางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวรายงาน ณ สำนักงานคุรุสภา