คณะกรรมการสภานักเรียนโรงเรียนราชินีบูรณะ เข้าร่วมกิจกรรมตามโครงการ “พี่อาสา พามาดู เรียนรู้ศาลปกครอง”

คณะกรรมการสภานักเรียนโรงเรียนราชินีบูรณะ เข้าร่วมกิจกรรมตามโครงการ “พี่อาสา พามาดู เรียนรู้ศาลปกครอง”

คณะกรรมการสภานักเรียนและครูที่ปรึกษา โรงเรียนราชินีบูรณะ เข้าร่วมกิจกรรมตามโครงการ “พี่อาสา พามาดู เรียนรู้ศาลปกครอง” ประจำปีงบประมาณ 2567 จัดโดยสำนักงานศาลปกครอง ณ อาคารศาลปกครอง ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร