กิจกรรมมอบเกียรติบัตรและแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลและสร้างชื่อเสียงให้กับโรงเรียน เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2565

กิจกรรมมอบเกียรติบัตรและแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลและสร้างชื่อเสียงให้กับโรงเรียน เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2565

การแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลและสร้างชื่อเสียงให้กับโรงเรียน โดยว่าที่ร้อยตรี ดร.มนต์เมืองใต้ รอดอยู่ ผู้อำนวยการโรงเรียนราชินีบูรณะ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารร่วมกิจกรรม เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2565