กิจกรรมเนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติประจำปี ๒๕๖๕ “จตุรวิถี ราชินีฯ ๔ ภาค”

กิจกรรมเนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติประจำปี ๒๕๖๕ “จตุรวิถี ราชินีฯ ๔ ภาค”

กิจกรรมเนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติประจำปี ๒๕๖๕ “จตุรวิถี ราชินีฯ ๔ ภาค” พร้อมมอบเกียรติบัตรให้แก่นักเรียนที่ชนะเลิศการประกวด/แข่งขันทักษะภาษาไทย มอบเกียรติบัตรให้ครูที่เข้าร่วมกิจกรรม มีการแสดงทางวัฒนธรรม ๔ ภาค การแสดงเพลงพื้นบ้าน “ลำตัด” และนิทรรศการวัฒนธรรม ๔ ภาค และผลงานของผู้ชนะเลิศในการแข่งขันกิจกรรมต่างๆ