กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566 โรงเรียนราชินีบูรณะ

กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566 โรงเรียนราชินีบูรณะ

กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566 โรงเรียนราชินีบูรณะ โดยมีคณะผู้บริหาร คณะครู และนักเรียนร่วมกิจกรรม