กิจกรรมรณรงค์เชิญชวนออกไปใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 2566 จังหวัดนครปฐม Big Day #ไทยโหวต คนไทยพร้อมใช้สิทธิ

กิจกรรมรณรงค์เชิญชวนออกไปใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 2566 จังหวัดนครปฐม Big Day #ไทยโหวต คนไทยพร้อมใช้สิทธิ

คณะครู และนักเรียนโรงเรียนราชินีบูรณะ ร่วมกิจกรรมรณรงค์เชิญชวนออกไปใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 2566 จังหวัดนครปฐม Big Day #ไทยโหวต คนไทยพร้อมใช้สิทธิ จัดโดยสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดนครปฐม ณ อุทยานการอาชีพชัยพัฒนา วันที่ 9 พฤษภาคม 2566