กิจกรรมพัฒนาอัจฉริยภาพด้านวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

กิจกรรมพัฒนาอัจฉริยภาพด้านวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

กิจกรรมพัฒนาอัจฉริยภาพด้านวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ระหว่างวันที่ 16-17 กุมภาพันธ์ 2566 โดยมีนางสาวอาภามาส นิโกรธา รองผู้อำนวยการโรงเรียนราชินีบูรณะ เพื่อพัฒนาความสามารถด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และภาษาอังกฤษ จัดโดยงานโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ (Smart Class) ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ณ ห้องโสตทัศนศึกษา