กิจกรรมตักบาตรข้าวสาร อาหารแห้ง กิจกรรมทำบุญตักบาตรในวันศุกร์ “วันพระโรงเรียน” ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

กิจกรรมตักบาตรข้าวสาร อาหารแห้ง กิจกรรมทำบุญตักบาตรในวันศุกร์ “วันพระโรงเรียน” ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

กิจกรรมตักบาตรข้าวสาร อาหารแห้ง กิจกรรมทำบุญตักบาตรในวันศุกร์ “วันพระโรงเรียน” ตามโครงการโรงเรียนวิถีพุทธ โดยคณะผู้บริหาร คณะครูและนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 วันศุกร์ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2567 ณ หอประชุม 1 จัดโดยกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม