กิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนราชินีบูรณะ

กิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนราชินีบูรณะ

กิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนราชินีบูรณะ เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2566 ณ บริเวณองค์พระปฐมเจดีย์ ตลาดปฐมมงคล ห้องสมุดประชาชน สวนเฉลิมพระเกียรติฯ 80 พรรษา และบริเวณโดยรอบโรงเรียน