กิจกรรมค่ายวิชาการวิทยาศาสตร์และภาษาอังกฤษสัญจร ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ปีการศึกษา ๒๕๖๕

กิจกรรมค่ายวิชาการวิทยาศาสตร์และภาษาอังกฤษสัญจร ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ปีการศึกษา ๒๕๖๕

กิจกรรมค่ายวิชาการวิทยาศาสตร์และภาษาอังกฤษสัญจร ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ ระหว่างวันที่ ๑๐-๑๑ กันยายน ๒๕๖๕ ณ กองพันทหารราบที่ ๑ ศูนย์การทหารราบ ค่ายธนะรัชต์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์