กิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษ (English Camp) ประจำปีการศึกษา 2566 ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย

กิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษ (English Camp) ประจำปีการศึกษา 2566 ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย

กิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษ (English Camp) ประจำปีการศึกษา 2566 ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โดยมีนางสาวอาภามาส นิโกรธา รองผู้อำนวยการโรงเรียนเป็นประธานในพิธี จัดโดยกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ณ หอประชุม 100 ปี