กิจกรรมการพัฒนาอัจฉริยภาพด้านวิชาการ ของนักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ (Smart Class) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

กิจกรรมการพัฒนาอัจฉริยภาพด้านวิชาการ ของนักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ (Smart Class) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

นางสาวอาภามาส นิโกรธา รองผู้อำนวยการโรงเรียนราชินีบูรณะ เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมการพัฒนาอัจฉริยภาพด้านวิชาการ ของนักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ (Smart Class) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ระหว่างวันที่ 19-21 มีนาคม 2567 ณ ห้องโสตทัศนศึกษา