การแสดงทางวัฒนธรรม งานมหาธีรราชเจ้ารำลึก มหกรรมวัฒนธรรม ครั้งที่ 19 ประจำปี 2566 ของนักเรียนกิจกรรมนาฏศิลป์ โรงเรียนราชินีบูรณะ

การแสดงทางวัฒนธรรม งานมหาธีรราชเจ้ารำลึก มหกรรมวัฒนธรรม ครั้งที่ 19 ประจำปี 2566 ของนักเรียนกิจกรรมนาฏศิลป์ โรงเรียนราชินีบูรณะ

การแสดงทางวัฒนธรรม งานมหาธีรราชเจ้ารำลึก มหกรรมวัฒนธรรม ครั้งที่ 19 ประจำปี 2566 ของนักเรียนกิจกรรมนาฏศิลป์ โรงเรียนราชินีบูรณะ เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2565 ณ เวทีกลางลานพระร่วงโรจนฤทธิ์ องค์พระปฐมเจดีย์
ฝึกซ้อมและควบคุมโดย ครูสุเนตรา เทศทอง ครูกรวรรณ แตงทองแท้ และครูออสติน ฮาต