การแสดงของนักเรียนกิจกรรมนาฏศิลป์ไทย ในงานพิธีถวายเพลิงสรีระสังขาร พระครูปลัดสุวัฒนพรหมวิหารคุณ อดีตเจ้าอาวาสวัดธรรมศาลา ณ วัดธรรมศาลา

การแสดงของนักเรียนกิจกรรมนาฏศิลป์ไทย ในงานพิธีถวายเพลิงสรีระสังขาร พระครูปลัดสุวัฒนพรหมวิหารคุณ อดีตเจ้าอาวาสวัดธรรมศาลา ณ วัดธรรมศาลา

นักเรียนกิจกรรมนาฏศิลป์ไทย แสดงชุดระบำศรีชัยสิงห์ ในงานพิธีถวายเพลิงสรีระสังขาร พระครูปลัดสุวัฒนพรหมวิหารคุณ (สุชิน ธมฺเมสโก) อดีตเจ้าอาวาสวัดธรรมศาลา วันที่ 15 มกราคม 2566 ณ วัดธรรมศาลา
ผู้ฝึกซ้อม ครูสุเนตรา เทศทอง และครูกรวรรณ แตงทองแท้